آگهی Drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills برای فروش در مزایده فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills
فروخته شد
drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills
drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills تصویر 2
drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills تصویر 3
drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills تصویر 4
drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills تصویر 5
1/5
نوع:  drill bit
موقعیت مکانی:  دانمارک Esbjerg
تاریخ تبلیغات:  بیش از 1 ماه
Machineryline ID:  RJ40497
حراج:  1
تاریخ اجرا:  2024-06-08 11:00
تاریخ انقضا:  2024-06-18 14:00
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — Drill bit Ass. lot Talje & Beton bor / Ass. lot Heist & Concrete drills

انگلیسی
Important sales information
Seller information
Denne auktion er oprettet af Uffe Bendtsen, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da Uffe.Bendtsen@retrade.eu, +45 20779595
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.
This auction was created by Uffe Bendtsen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact Uffe.Bendtsen@retrade.eu, +45 20779595.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell.
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.
General conditions
Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
All invoices have 5 days payment terms.
Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
An agreement MUST be made with the seller prior to collection
The auction item is approved bu the buyer at collection.
The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Asset overall condition: May have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended
Seller / Auction broker: Uffe Bendtsen
Location: UB - 6700 Esbjerg, Denmark
Ass lot Talje & Beton bor
* Se billeder
Ass lot Heist & Concrete drills
* See Pictures
Drill bits
نتایج جستجو: 43 آگهی
نمایش دادن
اشتراک