بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922

PDF
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 2
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 3
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 4
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 5
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 6
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 7
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 8
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 9
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 10
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 11
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 12
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 13
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 14
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 15
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 16
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 17
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 18
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 19
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 20
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 21
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 22
بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922 تصویر 23
به آگهی علاقه دارید؟
1/23
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Liebherr
مدل:  R 922
سال ساخت:  2015
زمان کارکرد:  8497 m/h
وزن خالص:  22000 kg
موقعیت مکانی:  لهستان Frydrychowo
تاریخ تبلیغات:  دیروز
Machineryline ID:  VP34732
اجاره امکان پذیر است: 
امکان لیزینگ فراهم است: 
امکان خرید اعتباری فراهم است: 
خرید اقساطی امکان پذیر است: 
توصیف
ابعاد کلی:  9 m × 3 m × 3.1 m
موتور خودرو
مارک:  Liebherr
نوع:  موتور خطی
قدرت موتور:  110 kW (150 HP)
توربو: 
اینتر کولر: 
کابین
بخاری کابین: 
سیستم کامپیوتر خودرو: 
کولر: 
صندلی بادی کامیون: 
رادیوی ماشین: 
سانروف: 
تجهیزات اضافی
سطل بیل مکانیکی: 
چکش هیدرولیک: 
چنگک هیدرولیک تاشو: 
سیستم تعویض سریع: 
وضعیت
وضعیت:  دست دوم
رنگ اصلی: 
رنگ اصلی و کارخانه ای: 
اطلاعات تکمیلی
رنگ:  زرد

اطلاعات تکمیلی — بیل مکانیکی ریلی Liebherr R 922

انگلیسی
We present to you the Liebherr R 922 crawler excavator - a symbol of solidity, precision and reliability, ready to meet more difficult challenges on construction sites:

Year of production 2015
Weight 22000 kg
Liebherr engine
Engine power 110 kW/155 HP
Transport dimensions length/width/height 9.00x3.10x3.00 m
Additional hydraulics,
reversing camera,

Additional information:
- gripper hydraulics,
-quick connector,
- Hammer hydraulics,
-air conditioning,
-rear camera,
-computer,
-CE certificate

Technical condition:
The machine has been regularly serviced and kept in excellent technical condition. Fully operational and ready for immediate action.

Please contact us today to learn more or to schedule an inspection!
We offer full assistance in purchasing the machine and transporting it.
Possibility of financing, leasing - formalities are on our side!

It is possible to inspect the machine with your appraiser/service expert, who will be able to confirm the condition and mileage of the machine. We have nothing to hide!

For more information, call the following telephone numbers:
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس ENG
نمایش اطلاعات تماس

This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Article 66 § 1 of the Civil Code. The Seller is not responsible for any errors or outdatedness of the advertisement, and the data contained therein are for information purposes only and may change.
Wir präsentieren Ihnen den Liebherr-Raupenbagger R 922 – ein Symbol für Solidität, Präzision und Zuverlässigkeit, bereit, auch schwierigere Herausforderungen auf Baustellen zu meistern:

Produktionsjahr 2015
Gewicht 22000 kg
Liebherr-Motor
Motorleistung 110 kW/155 PS
Transportmaße Länge/Breite/Höhe 9,00 x 3,10 x 3,00 m
Zusatzhydraulik,
Rückfahrkamera,

Weitere Informationen:
- Greiferhydraulik,
-schnellverbinder,
- Hammerhydraulik,
-Klimaanlage,
-Rückfahrkamera,
-Computer,
-CE-Zertifikat

Technischer Zustand:
Die Maschine wurde regelmäßig gewartet und in einem hervorragenden technischen Zustand gehalten. Voll funktionsfähig und sofort einsatzbereit.

Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren oder eine Inspektion zu vereinbaren!
Wir bieten umfassende Unterstützung beim Kauf der Maschine und beim Transport.
Möglichkeit der Finanzierung, Leasing – die Formalitäten übernehmen wir!

Es besteht die Möglichkeit, die Maschine bei Ihrem Gutachter/Serviceexperten zu inspizieren, der den Zustand und die Laufleistung der Maschine bestätigen kann. Wir haben nichts zu verbergen!

Für weitere Informationen rufen Sie die folgenden Telefonnummern an:
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس ENG
نمایش اطلاعات تماس

Bei dieser Ankündigung handelt es sich lediglich um eine kommerzielle Information und stellt kein Angebot gemäß Artikel 66 § 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dar. Der Verkäufer haftet nicht für etwaige Fehler oder Veraltungen der Anzeige und die darin enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und können sich ändern.
Le presentamos la excavadora de orugas Liebherr R 922, un símbolo de solidez, precisión y fiabilidad, lista para afrontar los desafíos más difíciles en las obras de construcción:

Año de producción 2015
Peso 22000 kilos
motor liebherr
Potencia del motor 110 kW/155 CV
Dimensiones de transporte largo/ancho/alto 9,00x3,10x3,00m
Hidráulica adicional,
cámara de marcha atrás,

Información adicional:
- sistema hidráulico de agarre,
-conector rápido,
- Hidráulica del martillo,
-aire acondicionado,
-cámara trasera,
-computadora,
-Certificado CE

Condición técnica:
La máquina ha sido revisada periódicamente y se mantiene en excelentes condiciones técnicas. Totalmente operativo y listo para la acción inmediata.

¡Contáctenos hoy para obtener más información o programar una inspección!
Ofrecemos asistencia completa en la compra de la máquina y su transporte.
Posibilidad de financiación, arrendamiento: ¡las formalidades están de nuestra parte!

Es posible inspeccionar la máquina con su tasador/experto en servicio, quien podrá confirmar el estado y el kilometraje de la máquina. ¡No tenemos nada que ocultar!

Para más información llamar a los siguientes teléfonos:
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس ENG
نمایش اطلاعات تماس

Este anuncio es sólo información comercial y no constituye una oferta de conformidad con el artículo 66 § 1 del Código Civil. El Vendedor no es responsable de los errores o la desactualización del anuncio, y los datos contenidos en el mismo tienen fines informativos únicamente y pueden cambiar.
Nous vous présentons la pelle sur chenilles Liebherr R 922 - un symbole de solidité, de précision et de fiabilité, prête à relever des défis plus difficiles sur les chantiers :

Année de production 2015
Poids 22 000 kg
Moteur Liebherr
Puissance moteur 110 kW/155 CV
Dimensions de transport longueur/largeur/hauteur 9,00x3,10x3,00 m
Hydraulique supplémentaire,
caméra de recul,

Informations Complémentaires:
- l'hydraulique de la pince,
-connecteur rapide,
- Hydraulique du marteau,
-climatisation,
-caméra arrière,
-ordinateur,
-Certificat CE

État technique :
La machine a été régulièrement entretenue et maintenue en excellent état technique. Entièrement opérationnel et prêt pour une action immédiate.

Veuillez nous contacter dès aujourd'hui pour en savoir plus ou pour planifier une inspection !
Nous offrons une assistance complète pour l’achat de la machine et son transport.
Possibilité de financement, de location - les formalités sont de notre côté !

Il est possible d'inspecter la machine avec votre évaluateur/expert en service, qui pourra confirmer l'état et le kilométrage de la machine. Nous n'avons rien à cacher!

Pour plus d’informations, appelez les numéros de téléphone suivants :
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس ENG
نمایش اطلاعات تماس

Cette annonce n'est qu'une information commerciale et ne constitue pas une offre au sens de l'article 66 § 1 du Code civil. Le Vendeur n'est pas responsable des erreurs ou du caractère obsolète de l'annonce, et les données qui y sont contenues sont uniquement à titre informatif et peuvent changer.
Koparka gąsienicowa Liebherr R 922.

Oferujemy pomoc przy zakupie i transporcie maszyny.
Możliwość sprzedaży na Raty, Kredytowanie, Leasing - formalności po naszej stronie!

Istnieje możliwość oględzin maszyny ze swoim rzeczoznawcą/ekspertem z serwisu, który będzie
mógł potwierdzić stan i przebieg maszyny.


Informacje dodatkowe :

Rok produkcji 2015r
Waga 22000 kg
Silnik Liebherr
Moc silnika 110 kW/ 155 KM
Wymiary transportowe dł./szer./wys. 9,00x3,10x3,00 m
Kamera cofania
Dodatkowa hydraulika
hydraulika chwytaka
szybkozłącze
hydraulika Młota
tylna kamera
klimatyzacja
komputer
certyfikat CE

Więcej informacji pod numerami telefonu :

نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس
نمایش اطلاعات تماس EN, PL, WhatsApp
نمایش اطلاعات تماس EN, PL, WhatsApp
نمایش اطلاعات تماس


Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
Art. 66. § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny
i mogą ulec zmianie.
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه

Liebherr R 920 LC قیمت درخواستی بیل مکانیکی ریلی 2015 9700 m/h لهستان، Chojnów
Liebherr R924LC قیمت درخواستی بیل مکانیکی ریلی 2015 10612 m/h لهستان، Wielogłowy
Liebherr R926 LC ‎€۶۹٬۱۸۰٫۰۰ بیل مکانیکی ریلی 2015 9635 m/h لهستان، Chwaszczyno
Liebherr R 924 LC قیمت درخواستی بیل مکانیکی ریلی 2014 10400 m/h لهستان، Chojnów