دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value

PDF
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 2
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 3
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 4
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 5
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 6
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 7
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 8
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 9
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 10
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 11
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 12
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 13
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 14
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 15
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 16
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 17
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 18
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 19
دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value تصویر 20
به آگهی علاقه دارید؟
1/20
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  James Burn
مدل:  Lhermite EX 500 Value
نوع:  دستگاه صحافی
سال ساخت:  2016
موقعیت مکانی:  آلمان Salzgitter-Bad
تاریخ تبلیغات:  بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده:  James-BurnEX500-2013
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — دستگاه صحافی James Burn Lhermite EX 500 Value

آلمانی
Details: Model: Value, Automatic Punching Machine, Standard Tools, Belt Delivery
Typ/Art: Automatic Punching Machine
M-No: 2011.10
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2016 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 12/2015 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Dabergotz
دستگاه صحافی CP Bourg BB3002
1
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2013 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Cologne
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1993 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1985 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1993 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
دستگاه صحافی Sulby 1250 دستگاه صحافی Sulby 1250
2
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1995 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2002 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2000 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1988 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1999 Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال Paper size پهنا و عرض مفید
آلمان، Salzgitter-Bad