ASUR MAKİNA MÜHENDİSLİK
ASUR MAKİNA MÜHENDİSLİK
فروشی: 39 آگهی
3 سال در Machineryline
12 سال در بازار
تلفن ها بررسی و تایید شده است
فروشی: 39 آگهی
3 سال در Machineryline
12 سال در بازار

میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3

PDF
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 2
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 3
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 4
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 5
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 6
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 7
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 8
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 9
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 10
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 11
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 12
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 13
میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3 تصویر 14
به آگهی علاقه دارید؟
1/14
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Asur Makina
مدل:  ASURMAK MOBILE MCP-120 M3
نوع:  میکسر بتن
موقعیت مکانی:  ترکیه
تاریخ تبلیغات:  امروز
Machineryline ID:  RF32728
توصیف
کارایی:  120 m3/h
وضعیت
وضعیت:  دست دوم
اسناد و مدارک

اطلاعات تکمیلی — میکسر بتن Asur Makina ASURMAK MOBILE MCP-120 M3

انگلیسی
TECHNINCAL SPESIFICATION OF 120 m3//h
aggregate bunker----->----->----->-----> 4 x30 = 120 m3
aggregate weighing ----->----->------->1000 x 19000 Bantsan
mixer----->----->----->----->----->--------> 3 m3 twin shift
cement helix ----->----->----->----->---->273 x 11500 mm
silo equipment----->----->----->--------->silo top Filtre, Safety Valve ,Level Indicator ,Air Jet
cement weighing bunker----->----->--->1750 Kg
water weighing bunker----->----->----->750 Kg
contribution bunker ----->----->----->--> 50 Kg
aggregate loading band ----->----->--->1000 x 13500 mm
hydraulic power group ----->----->-----> 1880 Lt/ Min
vertical panel touch panel controller-----> Nourish insulated ,Isolated
automation----->----->----->----->----->----->TEKNO - SIMENS (SALT)
TECHNINCAL SPESIFICATION OF 120 m3//h
aggregate bunker----->----->----->-----> 4 x30 = 120 m3
aggregate weighing ----->----->------->1000 x 19000 Bantsan
mixer----->----->----->----->----->--------> 3 m3 twin shift
cement helix ----->----->----->----->---->273 x 11500 mm
silo equipment----->----->----->--------->silo top Filtre, Safety Valve ,Level Indicator ,Air Jet
cement weighing bunker----->----->--->1750 Kg
water weighing bunker----->----->----->750 Kg
contribution bunker ----->----->----->--> 50 Kg
aggregate loading band ----->----->--->1000 x 13500 mm
hydraulic power group ----->----->-----> 1880 Lt/ Min
vertical panel touch panel controller-----> Nourish insulated ,Isolated
automation----->----->----->----->----->----->TEKNO - SIMENS (SALT)
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 1 m3/h
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
میکسر بتن Asur Makina Recycling Unit
1
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 60 m3/h
سال 04/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه