ASUR MAKİNA MÜHENDİSLİK
ASUR MAKİNA MÜHENDİSLİK
فروشی: 39 آگهی
3 سال در Machineryline
12 سال در بازار
تلفن ها بررسی و تایید شده است
فروشی: 39 آگهی
3 سال در Machineryline
12 سال در بازار

کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید

PDF
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 2
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 3
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 4
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 5
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 6
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 7
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 8
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 9
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 10
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 11
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 12
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 13
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 14
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 15
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 16
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 17
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 18
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 19
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 20
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 21
کارخانه بتن Asur Makina Asurmak 120 m3 جدید تصویر 22
به آگهی علاقه دارید؟
1/22
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Asur Makina
مدل:  Asurmak 120 m3
نوع:  کارخانه بتن
حجم:  120 m³
موقعیت مکانی:  ترکیه
تاریخ تبلیغات:  امروز
Machineryline ID:  GB35787
وضعیت
وضعیت:  جدید
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 130 m3/h مخزن آب 1000 l
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 160 m3/h مخزن آب 1500 l
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 35 m³ کارایی 35 m3/h
سال 2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 35 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 200 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³ کارایی 60 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 35 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 6 m³ کارایی 300 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³ کارایی 60 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h مخزن آب 600 l
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 120 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه