ASUR MAKİNA MÜHENDİSLİK
ASUR MAKİNA MÜHENDİSLİK
فروشی: 39 آگهی
3 سال در Machineryline
12 سال در بازار
تلفن ها بررسی و تایید شده است
فروشی: 39 آگهی
3 سال در Machineryline
12 سال در بازار

کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید

PDF
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 2
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 3
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 4
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 5
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 6
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 7
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 8
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 9
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 10
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 11
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 12
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 13
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 14
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 15
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 16
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 17
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 18
کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید تصویر 19
به آگهی علاقه دارید؟
1/19
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Asur Makina
مدل:  STN 160 TWN
نوع:  کارخانه بتن
سال ساخت:  01/2023
وزن خالص:  65000 kg
موقعیت مکانی:  ترکیه
تاریخ تبلیغات:  دیروز
Machineryline ID:  AV24589
توصیف
کارایی:  160 m3/h
مخزن آب:  1500 l
وضعیت
وضعیت:  جدید
رنگ اصلی و کارخانه ای: 

اطلاعات تکمیلی — کارخانه بتن Asur Makina STN 160 TWN جدید

انگلیسی
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Aggregate Hopper Volume 4 x 40 m³
Aggregate Weighing Hopper 5 m³
Aggregate Weighing Hopper 1.200 x 13.000 mm
Aggregate Transfer Conveyor 1.200 x 32.500 mm
Aggregate Stand-by Hopper 5 m³
Mixer Wet Concrete Volume 4 m³
Cement Weighing Hopper 2.000 kg
Water Weighing Hopper 1.250 lt
Additive Weighing Hopper 75 lt
Air Compressor 1500 lt, 15 kW
Cement Silo Optional from 100 to 250 tonnes capacity.
Control Type FULL AUTOMATIC
TEKNİK ÖZELLİKLER
Agrega Bunker Hazne Hacmi 4 x 40 m³
Agrega Tartım Haznesi 6 m³
Agrega Tartım Haznesi 1.200 x 13.000 mm
Agrega Transfer Konveyörü 1.200 x 32.500 mm
Agrega Bekleme Haznesi 5 m³
Mikser Yaş Beton Hacmi 4 m³
Çimento Tartım Haznesi 2.000 kg
Su Tartım Haznesi 1.250 lt
Katkı Tartım Haznesi 75 lt
Hava kompresörü 1.500 lt, 15 kW
Çimento Silosu 100 ila 250 ton kapasite arasında isteğe bağlı.
Kontrol tipi OTOMATİK OTOMASYON SİSTEMİ
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 35 m³ کارایی 35 m3/h
سال 2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 130 m3/h مخزن آب 1000 l
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³ کارایی 60 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 6 m³ کارایی 300 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³ کارایی 60 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h مخزن آب 600 l
سال 01/2023 کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 35 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 60 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 200 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 35 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 120 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 120 m³
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال کارکرد قدرت موتور
ترکیه