کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید

PDF
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 2
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 3
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 4
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 5
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 6
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 7
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 8
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 9
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 10
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 11
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 12
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 13
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 14
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 15
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 16
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 17
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 18
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 19
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 20
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 21
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 22
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 23
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 24
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 25
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 26
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 27
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 28
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 29
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 30
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 31
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 32
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 33
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 34
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 35
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 36
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 37
کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید تصویر 38
به آگهی علاقه دارید؟
1/38
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  FABO
نوع:  کارخانه بتن
سال ساخت:  2024
موقعیت مکانی:  ترکیه İZMİR
تاریخ تبلیغات:  امروز
Machineryline ID:  ZG38983
توصیف
کارایی:  110 m3/h
وضعیت
وضعیت:  جدید
رنگ اصلی: 
رنگ اصلی و کارخانه ای: 

اطلاعات تکمیلی — کارخانه بتن FABO COMPACT-110 CONCRETE PLANT | CONVEYOR TYPE جدید

انگلیسی
*All of our products are made with care and covered for 1 year warranty!
*Installation and Operator Training FREE

FABOMIX COMPACT series Stationary Concrete Batching Plants provide satisfaction of all levels need with practical and effective solutions. Stationary concrete batching plants can easily and efficiently reach high capacity production of homogeneous concrete mixture.
FABOMIX COMPACT series have easy operating system and lowest investment costs. In addition, the plant provides the use of enterprise resources accurately, so that gaining time-saving will transform to more earnings.
.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Model: FABOMİX COMPACT 110
Production capacity: 100 m3
Mixer type: Twinshaft – 2 m3
Aggragate bunker: 4x20 m3
Cement weighing: 900 kg
Additives weighing: 40 kg
Water weighing: 700 lt
Cement silo is optional.

FABOMIX COMPACT 110 consist of:

• Aggregate Storage Hopper
• Aggregate Weighing Hopper
• Aggregate Transfer Conveyor or Bucket System
• Twinshaft Mixer
• Mixer Chassis, Walking Platforms, Ladder
• Water Weighing Hopper
• Cement Weighing Hopper
• Admixture Weighing Hopper
• Air Compressor
• Cement Screw Conveyor
• Bolted Cement Silo
• Top Filter, Safety Valve and Accessories
• Control Cabinnet
• PC and Automation System
• Control and Power Panel

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE FEEL FREE TO CALL US!!!
• Tous nos produits sont conçus avec soin et couverts par une garantie d'un an !
• Formation à l'installation et à l'exploitation gratuite.

Les centrales à béton fixes de la série FABOMIX COMPACT offrent des solutions pratiques et efficaces pour satisfaire tous les niveaux de besoins. Les installations de centrales à béton stationnaires allient une capacité maximale et une efficacité optimale.
La série FABOMIX COMPACT garantit un fonctionnement aisé et une efficacité optimale tout en maintenant des coûts abordables. De plus, cette usine utilise de manière précise les ressources de l'entreprise, ce qui se traduit par un gain de temps qui se transforme en revenus accrus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Modèle: FABOMIX COMPACT 110
Capacité de production: 100 m3
Type de malaxeur : Malaxeur à double arbre – 2 m3
Tremie agrégé: 4 x 20 m3
Ciment pesant: 900 kg
Additifs pesant: 40 kg
Pesage de l'eau: 700 lt
Silo à ciment en option.

FABOMIX COMPACT-110 se compose de :
• Trémie de stockage d'agrégats
• Trémie de pesée d'agrégats
• Convoyeur de pesée d'agrégats
• Convoyeur de transfert d'agrégats
• Malaxeur à double arbre
• Châssis du malaxeur, plates-formes de marche, échelle
• Trémie de pesée d'eau
• Trémie de pesée de ciment
• Trémie de pesée d'adjuvant
• Compresseur d'air
• Convoyeur à vis pour le ciment
• Silo à ciment boulonné
• Filtre supérieur, soupape de sécurité et accessoires
• Salle de commande avec climatisation
• PC et système d'automatisation
• Panneau de commande et d'alimentation
POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER!
• Все наши оборудования произведены с заботой и вниманием!
• Наша компания предоставляет на установки гарантию 1 год!
• Установка и обучение пользователей проводится бесплатно!"
Стационарные бетонные заводы серии Fabomix Compact обеспечивают удовлетворение всех уровней, необходимых с практическими и эффективными решениями.Они легко и эффективно достигают производства больших объемов однородной бетонной смеси. Серия Fabomıx Compact обладает легкой операционной системой и самыми низкими инвестиционными затратами.Кроме того, данный объект обеспечивает правильное использование корпоративных ресурсов, что приводит к экономии времени и, следовательно, к большему успеху.

Технические Характеристики:

Модель: Fabomix Compact 110
Производительность: 100 М3
Вид Миксера: Двухвальный – 2 М3
Агрегатный Бункер: 4x20 М3
Бункер-Дозатор Цемента: 900 Кг
Бункер-Дозатор Добавок: 40 Кг
Бункер-Дозатор Воды: 700 Л
Цементные силосы по желанию.

Fabomix Compact-110 Состоит Из:

Агрегатный бункер
Весовой конвейер для агрегата
Конвейер подачи смесителя
Двухвальный смеситель
Шасси смесителя, платформы для ходьбы и лестницы
Бункер для взвешивания цемента
Резервуар для взвешивания воды
Бункер для взвешивания добавок
Воздушный компрессор
Цементный Силос
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 120 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 60 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 110 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 60 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 120 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 100 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 120 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 160 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 110 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 60 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 100 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 110 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 100 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 180 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، İzmir
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 100 m3/h
سال 04/2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، Ankara
کارخانه بتن Skymix SKY 130MX MOBİL BETON SANTRALİ جدید کارخانه بتن Skymix SKY 130MX MOBİL BETON SANTRALİ جدید کارخانه بتن Skymix SKY 130MX MOBİL BETON SANTRALİ جدید
3
ویدئو
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 130 m³ کارایی 130 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، Kahramankazan Ankara
کارخانه بتن Skymix SKY 160S SABİT BETON SANTRALİ جدید کارخانه بتن Skymix SKY 160S SABİT BETON SANTRALİ جدید کارخانه بتن Skymix SKY 160S SABİT BETON SANTRALİ جدید
3
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 160 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، Kahramankazan Ankara
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
کارایی 100 m3/h مخزن آب 500 l
سال 01/2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، Ankara
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
حجم 100 m³ کارایی 100 m3/h
سال 2024 کارکرد قدرت موتور
ترکیه، Kahramankazan Ankara