کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید

PDF
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 2
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 3
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 4
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 5
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 6
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 7
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 8
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 9
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 10
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 11
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 12
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 13
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 14
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 15
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 16
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 17
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 18
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 19
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 20
کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید تصویر 21
به آگهی علاقه دارید؟
1/21
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Mesas Concrete Plant
مدل:  100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT
نوع:  کارخانه بتن
سال ساخت:  01/2024
موقعیت مکانی:  ترکیه Ankara
تاریخ تبلیغات:  ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
Machineryline ID:  UK20591
توصیف
کارایی:  100 m3/h
مخزن آب:  500 l
وضعیت
وضعیت:  جدید
اسناد و مدارک

اطلاعات تکمیلی — کارخانه بتن Mesas Concrete Plant 100 M3/H DRY SYSTEM CONCRETE BATCHING PLANT جدید

انگلیسی
PRODUCT FEATURES:

120 m3 Aggregate Bunker (Including grid)--------------------4 x 30 = 120 m3

Aggregate Feeding Conveyor(Including Cladding)---------W=1000 mm H=18.000 mm

Top Feeding Unit-----------------------------------------------------2 m3

Cement Silos----------------------------------------------------------100 Ton (Bolted)

Equipment of Cement Silos----------------------------------------Complete

Cement Screw Conveyor------------------------------------------Q 273 x 8000 mm

Concrete Plant Automation--------------------------------------- Fully Automatic

Compressor-----------------------------------------------------------500 lt

Water Pump and Pressure Tank---------------------------------25 m3/h
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Bunker d'agrégats de 120 m3 (y compris la grille) ----------------------4 x 30 = 120 m3

Convoyeur d'alimentation en granulats (revêtement inclus) --------- L = 1000 mm H = 18.000 mm

Unité d'alimentation supérieure --------------------------------------------- 2 m3

Silos à ciment ------------------------------------------------ ------------------- 100 tonnes (boulonné)

Équipement des silos à ciment ---------------------------------------------- Complet

Convoyeur à vis à ciment ----------------------------------------------------- Q 273 x 8000 mm

Automatisation des centrales à béton --------------------------------------Entièrement automatique

Compresseur------------------------------------------------- ------------------- 500 lt

Pompe à eau et réservoir sous pression --------------------------------- 25 m3 / h
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Бункер для заполнителя 120 м3 (включая решетку) -------------------- 4 x 30 = 120 м3

Конвейер подачи заполнителя (включая облицовку) ------------------- W = 1000 мм H = 18,000 мм

Верхний блок подачи ----------------------------------------------- -------------- 2 м3

Цементные силосы ------------------------------------------------ --------------- 100 тонн (на болтах)

Оборудование цементных силосов ------------------------------------------ Завершено

Цементный винтовой конвейер ------------------------------------------------ Q 273 x 8000 мм

Автоматизация бетонных заводов -------------------------------------------- Полностью автоматическая

Компрессор ------------------------------------------------- ------------------------- 500 л

Водяной насос и напорный бак -------------------------------------------------25 м3 / ч
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه