موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز

PDF
موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز
موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز
موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز تصویر 2
موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز تصویر 3
موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز تصویر 4
به آگهی علاقه دارید؟
1/4
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
نوع:  موتور خودرو
سال ساخت:  2002
موقعیت مکانی:  بلژیک Hamont
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئن ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  0612922
توصیف
سوخت:  دیزل
ابعاد کلی:  2.3 m × 1.2 m × 1.65 m
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — موتور خودرو Cummins NTA855-G5 CPL2116 USED برای تجهیزات ساخت و ساز

انگلیسی
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= More information =

Type: Engine
Type number: NTA855-G5 CPL2116
Serial number: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Goed Lopend
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Weitere Informationen =

Typ: Motor
Typennummer: NTA855-G5 CPL2116
Seriennummer: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Yderligere oplysninger =

Type: Motor
Typenummer: NTA855-G5 CPL2116
Serienummer: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Goed Lopend
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Más información =

Tipo: Motor
Número de tipo: NTA855-G5 CPL2116
Número de serie: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Goed Lopend
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Plus d'informations =

Modèle: Moteur
Numéro de type: NTA855-G5 CPL2116
Numéro de série: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Motormerk: CUMMINS
Conditie: USED
Koeling Type: Radiator Gekoeld (Std)
Motor Kleur: Rood
Vliegwielhuis SAE: SAE 1
Vliegwiel SAE: Onbekend
Motor Conditie: Goed Lopend
Turbo Type: Droog
Uitlaat Systeem: Droog
ECU Aanwezig?: no
Startmotor Voltage: 24 Volt
Injectie Type: Mechanische Pomp

نمایش اطلاعات تماس

= Meer informatie =

Type: Motor
Typenummer: NTA855-G5 CPL2116
Serienummer: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Więcej informacji =

Typ: Silnik
Numer typu: NTA855-G5 CPL2116
Numer serii: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Mais informações =

Tipo: Motor
Número de tipo: NTA855-G5 CPL2116
Número de série: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Goed Lopend
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس

= Дополнительная информация =

Тип: Двигатель
Артикул: NTA855-G5 CPL2116
Серийный номер: 000015495
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CUMMINS
Conditie: USED
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Red
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: Unknown
Engine Condition: Used
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: no
Starter Voltage: 24 Volt
Injection Type: Mechanical Fuelpump

نمایش اطلاعات تماس
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه