موتور خودرو MTU 12V1600

PDF
موتور خودرو MTU 12V1600
موتور خودرو MTU 12V1600
موتور خودرو MTU 12V1600 تصویر 2
موتور خودرو MTU 12V1600 تصویر 3
موتور خودرو MTU 12V1600 تصویر 4
موتور خودرو MTU 12V1600 تصویر 5
به آگهی علاقه دارید؟
1/5
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
نوع:  موتور خودرو
موقعیت مکانی:  بلژیک Hamont
تاریخ تبلیغات:  ۴ ژوئن ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  098517
توصیف
ابعاد کلی:  1.3 m × 1.2 m × 1 m
وضعیت
وضعیت:  جدید

اطلاعات تکمیلی — موتور خودرو MTU 12V1600

انگلیسی
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= More information =

Type: Engine
Year of construction: 1010
Type number: 12V1600
Serial number: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Voor onderdelen
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Weitere Informationen =

Typ: Motor
Konstruktionsjahr: 1010
Typennummer: 12V1600
Seriennummer: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Yderligere oplysninger =

Type: Motor
Konstruktionsår: 1010
Typenummer: 12V1600
Serienummer: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Voor onderdelen
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Más información =

Tipo: Motor
Año de fabricación: 1010
Número de tipo: 12V1600
Número de serie: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Voor onderdelen
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Plus d'informations =

Modèle: Moteur
Année de construction: 1010
Numéro de type: 12V1600
Numéro de série: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Motormerk: MTU
Conditie: CORE
Koeling Type: Radiator Gekoeld (Std)
Motor Kleur: Grijs
Vliegwielhuis SAE: SAE 1
Vliegwiel SAE: Geen Vliegwiel
Motor Conditie: Voor onderdelen
Turbo Type: Geen aanwezig
Uitlaat Systeem: Geen aanwezig
ECU Aanwezig?: no
Startmotor Voltage: Geen Startmotor
Injectie Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Meer informatie =

Type: Motor
Constructiejaar: 1010
Typenummer: 12V1600
Serienummer: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Więcej informacji =

Typ: Silnik
Rok konstrukcji: 1010
Numer typu: 12V1600
Numer serii: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Mais informações =

Tipo: Motor
Ano de construção: 1010
Número de tipo: 12V1600
Número de série: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Voor onderdelen
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Дополнительная информация =

Тип: Двигатель
Год изготовления: 1010
Артикул: 12V1600
Серийный номер: 000012624
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: MTU
Conditie: CORE
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Grey
Flywheel Housing SAE: SAE 1
Flywheel SAE: No Flywheel
Engine Condition: Core
Turbo Type: None Mounted
Exhaust System: Not Mounted
ECU Present?: no
Starter Voltage: No Starter Present
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه