موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر

PDF
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر تصویر 2
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر تصویر 3
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر تصویر 4
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر تصویر 5
موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر تصویر 6
به آگهی علاقه دارید؟
1/6
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
نوع:  موتور خودرو
سال ساخت:  2014
موقعیت مکانی:  بلژیک Hamont
تاریخ تبلیغات:  ۵ ژوئن ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  0312398
توصیف
ابعاد کلی:  1.2 m × 0.95 m × 1.25 m
وضعیت
وضعیت:  جدید

اطلاعات تکمیلی — موتور خودرو Caterpillar C4.4 448-4544420 NEW برای لودر

انگلیسی
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= More information =

Type: Engine
Type number: 448-4544420
Serial number: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Weitere Informationen =

Typ: Motor
Typennummer: 448-4544420
Seriennummer: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Yderligere oplysninger =

Type: Motor
Typenummer: 448-4544420
Serienummer: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Más información =

Tipo: Motor
Número de tipo: 448-4544420
Número de serie: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Plus d'informations =

Modèle: Moteur
Numéro de type: 448-4544420
Numéro de série: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Motormerk: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Koeling Type: Radiator Gekoeld (Std)
Motor Kleur: Zwart
Vliegwielhuis SAE: SAE 3
Vliegwiel SAE: Onbekend
Turbo Type: Droog
Uitlaat Systeem: Droog
ECU Aanwezig?: yes
Startmotor Voltage: 12 Volt
Nominaal Vermogen: 92.6 Kw
Nominaal Toerental: 2200 Rpm
Injectie Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Meer informatie =

Type: Motor
Typenummer: 448-4544420
Serienummer: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Więcej informacji =

Typ: Silnik
Numer typu: 448-4544420
Numer serii: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Mais informações =

Tipo: Motor
Número de tipo: 448-4544420
Número de série: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس

= Дополнительная информация =

Тип: Двигатель
Артикул: 448-4544420
Серийный номер: 000014927
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
Engine Brand: CATERPILLAR
Conditie: NEW
Engine Cooling Type: Radiator Cooled (std)
Engine Color: Black
Flywheel Housing SAE: SAE 3
Flywheel SAE: Unknown
Turbo Type: Dry
Exhaust System: Dry
ECU Present?: yes
Starter Voltage: 12 Volt
Rated Power: 92.6 Kw
Rated Speed: 2200 Rpm
Injection Type: ECU (Electronic Control Unit)

نمایش اطلاعات تماس
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه