جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7

PDF
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 2
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 3
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 4
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 5
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 6
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 7
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 8
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 9
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 10
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 11
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 12
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 13
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 14
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 15
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 16
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 17
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 18
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 19
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 20
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 21
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 22
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 23
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 24
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 25
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 26
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 27
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 28
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 29
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 30
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 31
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 32
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 33
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 34
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 35
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 36
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 37
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 38
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 39
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 40
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 41
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 42
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 43
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 44
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 45
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 46
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 47
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 48
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 49
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 50
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 51
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 52
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 53
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 54
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 55
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 56
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7 تصویر 57
به آگهی علاقه دارید؟
1/57
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Kato
مدل:  KR-25H-V7
نوع:  جرثقیل متحرک
سال ساخت:  2008
کارکرد:  65000 km
موقعیت مکانی:  ژاپن
تاریخ تبلیغات:  ۷ ژوئن ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  200817189210
موتور خودرو
سوخت:  دیزل
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V7

انگلیسی
Comment
All scheduled maintenance

KR-25H-V7 MOBILE CRANE, 25TON, 18,404(h), 4 STAGE BOOM, H-TYPE. P/JIB. HOOK: 25t. BALL, HOOK: 25t. BALL.

price: Ask
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه

Kato KRM13H قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2008 90069 km ژاپن
Kato KR25H-V7 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2008 79277 km ژاپن
Kato KR50H-L2 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2008 56974 km ژاپن
Kato KR-25H-V7 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2008 89933 km ژاپن
Kato KR25H-V7 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2008 102086 km ژاپن
Kato KR-25H-V7 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2008 80064 km ژاپن