آگهی جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
جرثقیل متحرک Kato KR25HV7 Kato KR25HV7 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2013 27546 km ژاپن
جرثقیل متحرک Kato GR250N-1 Kato GR250N-1 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2012 98482 km ژاپن
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 Kato KR-25H-V8 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2014 57582 km ژاپن
جرثقیل متحرک Kato KR25H-V8 Kato KR25H-V8 قیمت درخواستی جرثقیل متحرک 2014 90227 km ژاپن
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8
فروخته شد
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 2
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 3
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 4
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 5
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 6
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 7
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 8
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 9
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 10
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 11
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 12
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 13
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 14
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 15
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 16
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 17
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 18
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 19
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 20
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 21
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 22
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 23
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 24
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 25
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 26
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 27
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 28
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 29
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 30
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 31
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 32
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 33
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 34
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 35
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 36
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 37
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 38
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 39
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 40
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 41
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 42
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 43
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 44
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 45
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 46
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 47
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 48
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 49
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 50
جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8 تصویر 51
1/51
مارک:  Kato
مدل:  KR-25H-V8
نوع:  جرثقیل متحرک
سال ساخت:  2013
کارکرد:  73689 km
موقعیت مکانی:  ژاپن
تاریخ تبلیغات:  ۷ ژوئن ۲۰۲۴
شماره مشخصه فروشنده:  200817189216
موتور خودرو
سوخت:  دیزل
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — جرثقیل متحرک Kato KR-25H-V8

انگلیسی
Comment
All scheduled maintenance

KR-25H-V8 MOBILE CRANE, 25 TON, 4 STAGE BOOM, PT/JIB, X-TYPE, AC, 15,353 HOUR

price: Ask