دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER

PDF
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER تصویر 2
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER تصویر 3
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER تصویر 4
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER تصویر 5
دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER تصویر 6
به آگهی علاقه دارید؟
1/6
PDF
قیمت:
بنا به درخواست
درخواست قیمت
تماس با فروشنده
مارک:  Heidelberg
مدل:  Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER
نوع:  دستگاه چاپ افست
سال ساخت:  1997
موقعیت مکانی:  آلمان Emskirchen-Pirkach
تاریخ تبلیغات:  بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده:  16072
وضعیت
وضعیت:  دست دوم

اطلاعات تکمیلی — دستگاه چاپ افست Heidelberg Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER

انگلیسی
Fotodirekte Offset-Druckplattenkamera - Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER 40
Foliendicke / Foil thickness 0,1 - 0,2 mm
Folienstanzfunktion (nur Langformat) / Foil Punch System (only lengthways format):
Heidelberg Quickmaster 46, d. h. zwei U-foermige Loecher mit einem Abstand von 220 mm symmetrisch zur Mitte der Folienvorderkante
Folienformate / Foil Size:
Querformat / landscape format max. 404 x 510mm
Langformat / Long Size: max. 350 x 510mm
Querformat / landscape format min. 222 x 250mm
Vorlagenformat / Template format max.
Bei Verkleinerung auf / when reduced to 70,7 %: 440 x 614mm
Bei Verkleinerung auf / when reduced to 64 %: 448 x 575mm
Motivformat auf der Folie / Motiv format on Foil max.:
1:1 Querformat / landscape format: 350 x 505mm
1:1, gestanztes Langformat / punchd long size: 350 x 480mm
1:1, ungestanztes Langformat / not punch long size: 350 x 469mm
70,7 %, Lang/Querformat / Long/landscape format: 311 x 434mm
64 %, Lang/Querformat: Long/landscape format:287 x 370mm

Online-Video-Inspection by Skype-نمایش اطلاعات تماس
We would be very pleased with your visit - more machines on Stock
Available Immediately - Can be inspect
On Stock Emskirchen / Nuernberg - Can be test
Fotodirekte Offset-Druckplattenkamera - Plate Exposer Heidelberg QUICKPLATER 40
Foliendicke / Foil thickness 0,1 - 0,2 mm
Folienstanzfunktion (nur Langformat) / Foil Punch System (only lengthways format):
Heidelberg Quickmaster 46, d. h. zwei U-foermige Loecher mit einem Abstand von 220 mm symmetrisch zur Mitte der Folienvorderkante
Folienformate / Foil Size:
Querformat / landscape format max. 404 x 510mm
Langformat / Long Size: max. 350 x 510mm
Querformat / landscape format min. 222 x 250mm
Vorlagenformat / Template format max.
Bei Verkleinerung auf / when reduced to 70,7 %: 440 x 614mm
Bei Verkleinerung auf / when reduced to 64 %: 448 x 575mm
Motivformat auf der Folie / Motiv format on Foil max.:
1:1 Querformat / landscape format: 350 x 505mm
1:1, gestanztes Langformat / punchd long size: 350 x 480mm
1:1, ungestanztes Langformat / not punch long size: 350 x 469mm
70,7 %, Lang/Querformat / Long/landscape format: 311 x 434mm
64 %, Lang/Querformat: Long/landscape format:287 x 370mm

Online-Video-Inspection by Skype-نمایش اطلاعات تماس
We would be very pleased with your visit - more machines on Stock
Available Immediately - Can be inspect
On Stock Emskirchen / Nuernberg - Can be test

Standord: Emskirchen - Nuernberg
Incotermns öffentlich: FCA Emskirchen
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
PDF
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!
آگهی های مشابه
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1997 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Emskirchen-Pirkach
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1997 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1997 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Salzgitter-Bad
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1996 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1998 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1999 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1995 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1995 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
دستگاه چاپ افست Heidelberg Printmaster QM 46-2 دستگاه چاپ افست Heidelberg Printmaster QM 46-2 دستگاه چاپ افست Heidelberg Printmaster QM 46-2
3
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2000 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Weil der Stadt
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1993 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1985 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Emskirchen-Pirkach
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1993 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2001 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2008 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Emskirchen-Pirkach
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1970 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Emskirchen-Pirkach
دستگاه چاپ افست Heidelberg GTOZ 52 Plusversion
1
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1993 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
دستگاه چاپ افست Heidelberg Speedmaster SM 74-2 دستگاه چاپ افست Heidelberg Speedmaster SM 74-2 دستگاه چاپ افست Heidelberg Speedmaster SM 74-2
3
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 2001 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
دستگاه چاپ افست Heidelberg 1 Color Sheet-Fed Offset Press Heidelberg KOR دستگاه چاپ افست Heidelberg 1 Color Sheet-Fed Offset Press Heidelberg KOR
2
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1963 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Emskirchen-Pirkach
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1993 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Dabergotz
تماس با فروشنده
قیمت درخواستی
سال 1992 قدرت موتور فرکانس جریان برق
آلمان، Salzgitter-Bad