آگهی بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar E120B Caterpillar E120B ‎$۱۴٬۰۰۰٫۰۰ بیل مکانیکی ریلی 07/2010 6000 m/h چین، Shanghai
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 320BL Caterpillar 320BL ‎$۱۸٬۵۰۰٫۰۰ بیل مکانیکی ریلی 2010 7.58 m چین، Shanghai
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 320B Caterpillar 320B ‎$۱۸٬۰۰۰٫۰۰ بیل مکانیکی ریلی 2010 7.58 m چین، Shanghai
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar E200B Caterpillar E200B ‎$۱۹٬۲۲۸٫۰۰ بیل مکانیکی ریلی 06/2010 3210 m/h چین، Shanghai
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL
فروخته شد
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 2
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 3
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 4
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 5
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 6
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 7
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 8
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 9
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 10
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 11
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 12
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 13
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 14
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 15
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 16
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 17
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 18
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 19
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 20
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 21
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 22
بیل مکانیکی ریلی Caterpillar 323DL تصویر 23
1/23
مارک:  Caterpillar
مدل:  323DL
نوع:  بیل مکانیکی ریلی
سال ساخت:  2010
موقعیت مکانی:  ایرلند
تاریخ تبلیغات:  بیش از 1 ماه
Machineryline ID:  TF40119
وضعیت
وضعیت:  دست دوم